פרופ' סיגל אלוןראש המכון

03-6408833  salon1@post.tau.ac.il

 

ד"ר ענת אורן- מנהלת מדעית

03-6406766 anatoren@tauex.tau.ac.il

 

מזל דודו הלוי- אחראית מחקרי פא"פ, מנהלת אדמניסטרטיבת

03-6408963, 03-6405188 bicohen@tauex.tau.ac.il

 

ד"ר אירית אדלר- פרויקטים מיוחדים

03-6405998, 03-6407672 iriad@tauex.tau.ac.il

 

קארין בלנרו- חוקרת, אחראית סקרים טלפוניים

03-6407672, 03-6405998  barkarin@tauex.tau.ac.il

 

פקס:                    03-6405997