תאריך כותרת  מספר גיליון
  מרץ 1998 סובלנות בחברה הישראלית 1996-1997 (עברית) 1
   מרץ 1998  סובלנות בחברה הישראלית 1996-1997 (אנגלית) 1
  יוני 1998 גאווה לאומית סיסמה ומציאות (עברית)
  יוני 1998 גאווה לאומית סיסמה ומציאות (אנגלית) 2
   מאי 2000 סובלנות בחברה הישראלית על סף המאה ה-21 3
   נובמבר 2000 ישראל 2000- לגיטימציה כלפי אי-שוויון 4
  מאי 2001 סובלנות בעת של מתיחות ביטחונית ופוליטית? 5
  אוקטובר 2002 ישראל כמעבדה לחקר סובלנות פוליטית 6
   נובמבר 2003 מוסד הנישואין בישראל בפתחה של המאה ה- 21 7
   דצמבר 2003 משפחה ישראלית חדשה? תפקידי מין וחלוקת עבודה במשפחה בראשית המאה ה- 21 8
   דצמבר 2003 ישראל באירופה: קרוב יותר למזרח היבשת מאשר למערבה 9
   אוגוסט 2005 זהות לאומית בישראל 2004 10
   אוגוסט 2006 תחושות ועמדות הציבור ביחס ללחימה בצפון– מעקב יומי 19/7-6/8/2006 11
  אוגוסט 2006 תחושות ועמדות הציבור ביחס ללחימה בצפון– מעקב יומי 19/7-13/8/2006 12
  אוגוסט 2006 תחושות ועמדות הציבור ביחס ללחימה בצפון– מעקב יומי 19/7-13/8/2006 (אנגלית) 12
  נובמבר 2008 העדפות לגבי שעות עבודה: שונות בין מדינות ולאורך זמן 13
  יולי 2009 אוריינטציה מגדרית לעבודה - האומנם? 14
  נובמבר 2011 שביעות רצון מתפקוד החברה והכלכלה - ישראל בסקר החברתי 2002-2010 15
  ינואר 2012 מידת האמון במשטרה ובבתי המשפט - ישראל בסקר החברתי: 2002-2010 16
  ספטמבר 2017 סובלנות לזרים: ישראל בסקר החברתי האירופי 17
  אפריל 2018

עמדות כלפי רווחה וכלכלה - ישראל בסקר החברתי האירופי

18