הסקר החברתי האירופי (ESS) הינו פרויקט תשתית במדעי החברה שנועד לקדם מחקר, הוראה ומדיניות ציבורית. מטרתו ליצור בסיס נתונים על עמדות, ערכים והתנהגויות והשינויים בהם לאורך זמן. ביזמת האקדמיה הלאומית למדע הצטרפה ישראל לסקר והשתתפותה מנוהלת על-ידי משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל. הסקר נערך מדי שנתיים מאז שנת 2002 ומאפשר השוואה לאורך זמן, כמו גם השוואה בין מדינות. 

 

עבודת השדה בישראל וההכנות הכרוכות בכך נעשתה על-ידי מכון ב.י כהן למחקרי דעת קהל, באוניברסיטת תל-אביב, בהנחיית ועדת היגוי עם נציגים מאוניברסיטאות ומדיסציפלינות שונות. הסקר מהווה פרויקט תשתית למדעי החברה. מטרתו ליצור בסיס נתונים על עמדות, ערכים והתנהגויות והשינויים בהם לאורך זמן. הכוונה היא לחזור על הסקר מידי שנתיים ולנצלו ככלי למעקב אחר שינויים חברתיים.
קידום מחקר השוואתי - הסקר החברתי האירופי שם לו למטרה להוות מודל של סקר השוואתי בינלאומי באיכות הגבוהה ביותר. באמצעות סטנדרטים מתודולוגים אחידים המציבים את רף האיכות ברמה של הסקרים הטובים ביותר בארה"ב ואירופהמתכוונים יוזמי הפרויקט להעמיד לרשות חוקרים במדעי החברה נתונים מעולים ולעודד מחקר השוואתי במגוון של נושאים. בסיס נתונים זה בשילוב עם תכניות קיימות של קרנות מחקר שונות (כגון: תכניות של האיחוד האירופי או GIF) יקלו על שיתוף פעולה מחקרי בין חוקרים ישראלים ואירופים בתחומים שונים של מדעי החברה.
השאלון כולל למעלה מ- 300 שאלות. הוא מקיף נושאים רבים העשויים לעניין חוקרים בתחומי מחקר שונים כגון מדע המדינה, מדיניות ציבורית, סוציולוגיה,פסיכולוגיה חברתית, תקשורת, חינוך, עבודה סוציאלית ולימודי עבודה. הסקר כולל שאלות בנושאים כמו עניין בפוליטיקה, התנהגות פוליטית, נטיות חברתיות-פוליטיות, הון חברתי ואמון במוסדות, אפליה, תחושת רווחה סובייקטיבית, ערכים אנושיים בסיסיים, עמדות כלפי הדרה חברתית, דת, זהות (אתנית ואזרחית), אתנוצנטריות, חשיפה לאמצעי תקשורת שונים ושימוש בהם. כמו כן, כולל השאלון מידע דמוגרפי-חברתי מפורט (כולל השכלה ותעסוקה) על הנחקרבן/בת הזוג וההורים. ניתן להוריד את שאלון המחקר מאתר האינטרנט של מכון ב.י. כהן. ישראל משתתפת בסקר בהיותה משקיפה באקדמיה האירופית למדע. 

למידע נוסף (כנסים וסדנאות, פרסומים, שאלוני המחקר ועוד).