שנה  נושא שאלון בעברית  שאלון ברוסית  שאלון בערבית
1989  Work Orientation קבלת השאלון בפנייה למכון
1990  Role of Government קבלת השאלון בפנייה למכון
1991  Religion קבלת השאלון בפנייה למכון
1992 Social Inequality קבלת השאלון בפנייה למכון
1993 The Environment קבלת השאלון בפנייה למכון
1994 Family & Gender Roles קבלת השאלון בפנייה למכון
1995 National Identity קבלת השאלון בפנייה למכון קבלת השאלון בפנייה למכון
1996 Role of Government קבלת השאלון בפנייה למכון קבלת השאלון בפנייה למכון
1997 Work Orientation קבלת השאלון בפנייה למכון
1998 Family & Gender Roles קבלת השאלון בפנייה למכון קבלת השאלון בפנייה למכון
1999 Social Inequality קבלת השאלון בפנייה למכון קבלת השאלון בפנייה למכון
2000 The Environment קבלת השאלון בפנייה למכון קבלת השאלון בפנייה למכון
2001 Social Networks HEB_2001
2002 Family & Gender Roles HEB_2002
2003 National Identity HEB_2003
2004 Citizenship HEB_2004 RUS_2004  ARAB_2004
2005 Work Orientation HEB_2005 RUS_2005  ARAB_2005
2006 Role of Government HEB_2006 RUS_2006 ARAB_2006
2007 Leisure and Sport HEB_2007  RUS_2007  ARAB_2007
2008 Religion HEB_2008  RUS_2008  ARAB_2008
2009 Social Inequality  HEB_2009  RUS_2009  ARAB_2009
2010 Environment  HEB_2010 RUS_2010  ARAB_2010
2011 Health  HEB_2011  RUS_2011 ARAB_2011
2012 Family HEB_2012 RUS_2012 ARAB_2012
2013 National Identity HEB_2013  RUS_2013 ARAB_2013 
2014 Citizenship  HEB_2014 RUS_2014 ARAB_2014
2015 Work Orientation HEB_2015 RUS_2015 ARAB_2015
2016 role of government HEB_2016 RUS_2016 ARAB_2016