מכון כהן פועל בשיתוף פעולה עם החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב במסגרת תוכנית ה"פרקטיקום" של תלמידי מגמת הסקרים (לתואר שני). במסגרת שיתוף פעולה זה מתנסים תלמידי התוכנית בביצוע וניהול סקר, החל משלב התכנון, בניית השאלון, פיקוח על איסוף הנתונים (המתבצע על ידי מכון כהן) בניית קובץ הנתונים, עיבודו וכתיבת דו"ח תוצאות.

במסגרת שיתוף הפעולה התבצעו עד כה הסקרים הבאים:

שנה
הסקר
2002
שביעות רצון מיחידת האספקה – איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיונות טלפוניים בקרב 183 עובדי אוניברסיטת תל-אביב, מתוך רשימה שמית שסופקה על ידי יחידת תכנון שיטות ובקרה.
2003
שביעות רצון ממרכז החישובים - איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיונות טלפוניים בקרב 150 חברי סגל אקדמי, 150 עובדי סגל מנהלי ובקרב 25 משתמשי תחנות יוניקס באוניברסיטת תל-אביב, מתוך רשימה שמית .
2004
סקר סטודנטים באוניברסיטת תל-אביב –איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיונות טלפוניים בקרב 437 סטודנטים באוניברסיטת תל-אביב, מתוך רשימה שמית שסופקה על ידי יחידת תכנון שיטות ובקרה.
2005
סטודנטים "לא-מממשים" - איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיונות טלפוניים בקרב 330 נרשמים לאוניברסיטת תל-אביב שלא מימשו לימודיהם, מתוך רשימה שמית שסופקה על ידי יחידת תכנון שיטות ובקרה.
2006
דוקטורנטים באוניברסיטת תל-אביב - סקר בקרב דוקטורנטים באוניברסיטת ת"א. איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיונות טלפוניים בקרב 295 דוקטורנטים, מתוך רשימה שמית שסופקה על ידי יחידת תכנון שיטות ובקרה.
2007
נסיונאים באוניברסיטת תל-אביב - סקר בקרב נסיונאים מנהלי מעבדות באוניברסיטת ת"א. איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיונות טלפוניים בקרב 265 נסיונאים ובאי כוחם, מתוך רשימה שמית שסופקה על ידי תכנון שיטות ובקרה.
2009
סקר משתמשי הסיפריה למדעי החברה וניהול באוניברסיטת תל אביב. איסוף הנתונים התבצע באמצעות שאלונים למילוי עצמי שנאספו בכיתות שיעורי חובה שנה א' בכול החוגים. סה"כ 776 משיבים.