סקר תקופתי מטעם מכון חיים הרצוג לתקשורת חברה ופוליטיקה בראשותה של פרופ' נורית גוטמן מאוניברסיטת תל-אביב. המכון עורך מעקב מתמשך אחר עמדות הציבור כלפי התקשורת הישראלית.

המדד בוחן השתנות לאורך הזמן של ההערכות, התפישות והציפיות של הציבור הישראלי מכלי התקשורת השונים במיוחד בהקשר לאירועים דרמטיים, ומשווה את המצב בישראל למצב במדינות אחרות בעולם בהן מתקיים מעקב באמצעות מדד זה. איסוף הנתונים מתבצע על-ידי מכון ב.י. כהן באמצעות ראיונות טלפוניים בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל במגזר היהודי והערבי. עד כה התבצע הסקר ב- 8 נקודות זמן: מרץ 2003, ינואר 2004, מאי 2004,  פברואר 2005, פברואר 2006, אפריל 2006, פברואר 2007 ומאי 2009. פרטים נוספים וממצאי הסקרים ניתן למצוא באתר מכון הרצוג: http://www.tau.ac.il/institutes/herzog/mediah.htm