סקר מטעם מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים העורך מחקרים אקדמיים ומציג לציבור ולמקבלי ההחלטות מידע הקשור לביטחון המדינה. הסקר מתבצע אחת לשנה בניהולו של ד"ר יהודה בן מאיר.

איסוף הנתונים מתבצע באמצעות ראיונות פנים-אל-פנים בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. גודל המדגם כ- 1100 מרואיינים.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר מרכז יפה http://www.inss.org.il/heb/programs.php?cat=113