פרויקטים

מכון כהן מבצע מגוון של סקרים ומחקרים חברתיים. מרבית הסקרים והמחקרים מבוצעים עבור חוקרים ומוסדות ציבור בנושאים שונים ובהתאם לדרישות החוקרים. כמו כן, משמש המכון כנציג הישראלי במסגרת פרויקטים ומחקרים בינלאומיים, שמטרתם יצירת תשתית ידע ומאגרי נתונים בנושאים חברתיים שונים עבור חוקרים ותלמידים.

הסקר החברתי האירופי (ESS) הינו פרויקט תשתית במדעי החברה שנועד לקדם מחקר, הוראה ומדיניות ציבורית. מטרתו ליצור בסיס נתונים על עמדות, ערכים והתנהגויות והשינויים בהם לאורך זמן. ביזמת האקדמיה הלאומית למדע הצטרפה ישראל לסקר והשתתפותה מנוהלת על-ידי משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל. הסקר נערך מדי שנתיים מאז שנת 2002 ומאפשר השוואה לאורך זמן, כמו גם השוואה בין מדינות. 

פרויקט ה- International Social Survey Program) ISSP ) הינו תוכנית בינלאומית למחקרים חברתיים. זוהי קבוצת עבודה המורכבת מנציגים של מוסדות מחקר ממדינות שונות המשתפות פעולה בביצוע סקרי דעת קהל שנתיים במטרה לשפר ולתרום למחקר השוואתי בין מדינות. תחילתה של התוכנית בשנת 1985 בשיתוף פעולה מחקרי בין גרמניה בריטניה ארה"ב ואוסטרליה וכיום חברות בה 45 מדינות. בשנת 1989 הצטרפה ישראל לתוכנית ומשמשת כמזכירות הפרוייקט החל בשנת 2008.

מכון ב.י. כהן אחראי על ביצוע עבודת השדה עבור פרויקט SHARE.

הסקר לבריאות, הזדקנות ופרישה (SHARE) הינו חלק ממחקר האורך ההשוואתי הראשון בגודלו באירופה העוסק באוכלוסייה המזדקנת. הסקר הינו מסד נתונים מולטי-דיסציפלינרי ורב לאומי של נתוני מיקרו על בריאות, סטטוס סוציו-אקונומי ורשתות חברתיות ומשפחתיות של בני 50 שנה ויותר החיים באירופה ובישראל.

מכון ב.י. כהן  ביצע בשנים 2006 עד 2009 מחקר על השתלבות ילדים במערכת החינוך בישראל. המחקר הינו חלק מקונסורציום המחקר The German-Israeli Migration and Societal Integration research consortium. הקונסורציום חוקר את ההשתלבות של ילדי מהגרים בגרמניה ובישראל ואת תוצאותיה. הקונסורציום מורכב מחוקרים מתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, קרימינולוגיה והבלשנות מאוניברסיטאות שונות בגרמניה (Berlin, Bielefeld, Bremen, Chemnitz, Jena, Leipzig, and Mannheim) ובישראל (בר אילן, חיפה, האוניברסיטה העברית ותל אביב).

סקר מטעם מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים העורך מחקרים אקדמיים ומציג לציבור ולמקבלי ההחלטות מידע הקשור לביטחון המדינה. הסקר מתבצע אחת לשנה בניהולו של ד"ר יהודה בן מאיר.

סקר תקופתי מטעם מכון חיים הרצוג לתקשורת חברה ופוליטיקה בראשותה של פרופ' נורית גוטמן מאוניברסיטת תל-אביב. המכון עורך מעקב מתמשך אחר עמדות הציבור כלפי התקשורת הישראלית.

מטרתו של פרויקט ה- World Value Survey  לבחון בצורה השוואתית את ערכי הציבור ועמדותיהם ביחס לנושאים חברתיים מרכזיים. במחקר ובתיאוריה על התפתחות חברתית-כלכלית קיימים שני טיעונים מתחרים בנוגע למידת ההשפעה של שינויים כלכליים על ערכים חברתיים. הטיעון הראשון מצביע על התכנסות ערכית בין חברות ומדינות, כתוצאה משינוי כלכלי הנובע מתהליכי מודרניזציה.

מכון כהן פועל בשיתוף פעולה עם החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב במסגרת תוכנית ה"פרקטיקום" של תלמידי מגמת הסקרים (לתואר שני). במסגרת שיתוף פעולה זה מתנסים תלמידי התוכנית בביצוע וניהול סקר, החל משלב התכנון, בניית השאלון, פיקוח על איסוף הנתונים (המתבצע על ידי מכון כהן) בניית קובץ הנתונים, עיבודו וכתיבת דו"ח תוצאות.