לאור התפתחותם של מחקרי הסקר מבוססי האינטרנט בעת הנוכחית, מציע מכון כהן לאנשי סגל ומנהלה באקדמיה לבצע סקרים מהימנים ותקפים באמצעות האינטרנט. סקרי האינטרנט המבוצעים על ידי מכון כהן נסמכים על הידע המחקרי והתאורטי הבינלאומי הקשור בביצוע מחקרים כמותיים באמצעות האינטרנט, ומאפשרים לבחון את שאלות המחקר באופן מהימן ותקף תוך התמודדות יעילה עם טעויות פונציאליות בסקרים.

 

אוכלוסיות מחקר רלוונטיות לביצוע סקרי אינטרנט: סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה (חוקרים, מרצים ועוזרי הוראה), סטודנטים ובוגרים, תלמידי בתי ספר, סגל מנהלי במוסדות להשכלה גבוהה (הנהלה, משאבי אנוש, ספריות מקבלי שרותים פנים וחוץ ארגוניים וכו') עובדים בארגוני מחקר ובארגונים ציבוריים (רשויות מקומיות, בתי ספר, עמותות ציבוריות וכו'), מקבלי מלגות ומועמדים למלגות בקרנות מחקר