מכון כהן מבצע סקרי פנים-אל-פנים בפיזור ארצי במגזר היהודי והלא-יהודי, תוך פיקוח קפדני על איסוף הנתונים ובקרה מתמדת על איכות הראיונות. 
בניית המדגמים עבור הסקרים אפשרית באחת משתי השיטות הבאות:
1. מערך דגימה רב-שלבי של יחידות גיאוגרפיות (אזורים סטטיסטיים) ומשקי בית.
2. דגימת פרטים מתוך מדגם מרשם האוכלוסין של משרד הפנים.