במסגרת המכון פועלת מעבדה לסקרים טלפוניים המאפשרת ביצוע סקרים טלפוניים באיכות גבוהה ביותר בדגימה ארצית או על-פי דרישות החוקרים. מערכת הסקרים הטלפוניים מאפשרת בקרה מלאה על הריאיון בזמן אמת ומידע מפורט על המדגם, בהתאם למשתנים סוציו-דמוגרפים כמו מין, השכלה, גיל וכדומה.