מכון כהן מציע לחוקרים ותלמידי מחקר שירותי ייעוץ במתודולוגיה של סקרים, כגון: ייעוץ בבניית שאלון וייעוץ בניתוח מתקדם של נתוני סקרים.