שנה  נושא  שאלון בעברית שאלון ברוסית שאלון ערבית
2002 ESS HEB_2002 RUS_2002 ARAB_2002
2008 ESS HEB_2008 RUS_2008  ARAB_2008
2010 ESS HEB_2010 RUS_2010  ARAB_2010
2012 ESS  HEB_2012 RUS_2012 ARAB_2012
2014 ESS HEB_2014 RUS_2014 ARAB_2014
2016 ESS HEB_2016 RUS_2016 ARAB_2016